Winkelwagen

U hebt geen produkten in de winkelwagen

Legenda

 geen voorraad
op voorraad
langere levertijd

Hier vind je diverse downloads handig kunnen zijn voor je Neo Freerunner.

Met name de Android images, welke afkomstig zijn van panicking kun je beter hier downloaden omdat die server soms vrij traag is.


Algemene voorwaardendownloads: 1352 | type: pdf | size: 57 kB

De algemene voorwaarden van onze webshop, diensten, etc

Android
Android Kernel (V13)downloads: 1134 | type: bin | size: 2 MB

Dit is de laatste Android kernel, gebaseerd op de meest recente 'Andy Tracking'

telephony.dbdownloads: 1441 | type: db | size: 14 kB

Dit bestand bevat zeer veel APN's. Deze kun je plaatsen met adb in /data/data/com.android.providers.telephony/databases/telephony.db

Android Rootfs V14.6downloads: 1201 | type: jffs2 | size: 31 MB

De laatste Android 1.0 build van Michael van panicking

Android Cupcake
Fosdem 2010 Scheduledownloads: 1000 | type: apk | size: 110 kB

Dit is de FOSDEM2010 scheduler App voor Android Cupcake V0.2 RC1.

Na het downloaden kan deze applicatie geinstalleerd worden dmv 'adb install fosdem-android.apk'.

Na installatie moet er 1x online de schedule opgehaald worden (over Wifi of GPRS).

Android Kernel (V17)downloads: 1075 | type: bin | size: 2 MB

Android kernel met Wifi-suspend-kernel-panick fix icm suspend, accelerometer fix en WDSO patch. Tevens bevat deze de meest recente Andry-tracking

Let op! Deze kernel is groter dan 2MB, je hebt om deze kernel te starten de Qi-bootmanager nodig of je moet de u-boot env aanpassen.!

Android Rootfs V14.6downloads: 1278 | type: jffs2 | size: 34 MB

Android 1.1 (cupcake) build V14.6 van Michael van panicking, deze versie heeft een werkende GPRS

Android Cupcake Glitch V0.1.1downloads: 880 | type: zip | size: 41 MB

Dit is de eerste community release van Android-Cupcake.

Maak op je SDCard een vfat-partitie aan en formateer die ook, vervolgens kun je de zipfile uitpakken op deze partitie. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start Android Cupcake Glitch V0.1.1 voor het eerst.

Android Cupcake V22downloads: 1036 | type: zip | size: 48 MB

Dit is de V22 release van Android-Cupcake van Penguin Embedded

Maak op je SDCard 2 partities aan, 1=vfat (formateer die ook), 2=ext3 (formateer die ook). Vervolgens kun je de zipfile uitpakken op de 1e partitie. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start Android Cupcake V22 voor het eerst.

QtMoko
Qi bootloader met Glamo Fixdownloads: 2670 | type: udfu | size: 28 kB

Dit is de Qi bootloader met Glamo-fix.

Deze fix zorgt voor een performance verbetering.

Deze bootloader vervangt qi.img in het installatie-image van QtMoko.

QtMoko V9+downloads: 925 | type: zip | size: 144 MB

Dit is een QtMoko V9+ Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V9+ voor het eerst.

QtMoko V9 is Debian + QtExtended

Ik heb er zelf nog een paar kleine aanpassingen aan gedaan:

 • swap op de 2e partitie van de sdcard (was 4)
 • alsa-state files van FSO ipv QtMoko (dan werkt audio over de speaker ook)
 • de laatste patches uit de GIT repository van QtMoko zitten er al in (bug fixjes, betere fonts, etc)

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

 

QtMoko V11downloads: 914 | type: zip | size: 137 MB

Dit is een QtMoko V11 Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V11 voor het eerst.

QtMoko V11 is Debian + QtExtended 4.5.1

Ik heb er zelf nog een paar kleine aanpassingen aan gedaan:

 • swap op de 2e partitie van de sdcard (was 4)
 • De volgend packages zijn default geinstalleerd: pkg-fso-keyring vim ntpdate nfs-common
 • nfs mount in fstab verwijst naar de host (192.168.1.200) /media/jffs2

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

 

QtMoko V12downloads: 879 | type: zip | size: 138 MB

Dit is een QtMoko V12 Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V12 voor het eerst.

QtMoko V12 is Debian + QtExtended 4.5.1

Ik heb er zelf nog een paar kleine aanpassingen aan gedaan:

 • swap op de 2e partitie van de sdcard (was 4)
 • De volgend packages zijn default geinstalleerd: pkg-fso-keyring vim ntpdate nfs-common
 • nfs mount in fstab verwijst naar de host (192.168.1.200) /media/jffs2

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

Update 28-09-2008 16:24: Nieuwe versie QtMoko V12 geupload met "btdun-network" fix voor DNS over GPRS.

 

Navit voor QtMokodownloads: 1292 | type: zip | size: 4 MB

Om Navit (routeplanner) lekker werkend te krijgen onder QtMoko moet je volgende stappen uitvoeren: 

 • Unzip deze zipfile in de root van je Neo (met subdirs)
 • Op je Neo, install het package flite: apt-get install flite
 • Download de OSM-Benelux map en plaats deze op je sdcard in de folder MapsNavit en geef het daar de volgende naam: osm_benelux.bin

Vanwege het geheugen moet je nu eigenlijk je Neo restarten, maar je kunt ook het volgende commando geven op de commandline van je Neo:

echo 1 > /proc/sys/vm/overcommit_memory

Nu kun je onder QX navit starten, en plannen maar...

PS.

Dit zip bestand bevat ook een aangepaste versie van het script ppp-network, dit om problemen met DNS over GPRS op te lossen.

QtMoko V13downloads: 887 | type: zip | size: 151 MB

Dit is een QtMoko V13 Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V13 voor het eerst.

QtMoko V13 is Debian + QtExtended 4.5.2

Ik heb er zelf nog een paar kleine aanpassingen aan gedaan:

 • swap op de 2e partitie van de sdcard (was 4)
 • De volgend packages zijn default geinstalleerd: pkg-fso-keyring vim ntpdate nfs-common mtd-utils flite
 • nfs mount in fstab verwijst naar de host (192.168.1.200) /media/jffs2
 • Navit is voorgeïnstalleerd en geconfigureerd, wel moet je zelf nog even een map downloaden:
  • OSM-Benelux
  • Plaats deze op je sdcard in de folder MapsNavit

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

 

QtMoko V14downloads: 974 | type: zip | size: 151 MB

Dit is een QtMoko V14 Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V14 voor het eerst.

QtMoko V14 is Debian + QtExtended 4.5.2

Ik heb er zelf nog een paar kleine aanpassingen aan gedaan:

 • swap op de 2e partitie van de sdcard (was 4)
 • De volgend packages zijn default geinstalleerd: pkg-fso-keyring vim ntpdate nfs-common mtd-utils flite
 • nfs mount in fstab verwijst naar de host (192.168.1.200) /media/jffs2
 • Navit is voorgeïnstalleerd en geconfigureerd, wel moet je zelf nog even een map downloaden:
  • OSM-Benelux
  • Plaats deze op je sdcard in de folder MapsNavit

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

 

QtMoko V14Bdownloads: 1055 | type: zip | size: 151 MB

Dit is een QtMoko V14B Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V14B voor het eerst.

QtMoko V14B is Debian + QtExtended 4.5.2

Dit zijn de wijzigingen tussen V14 en V14B:

 • Na het flashen van het rootfs zal de installer kijken of het bestand qtbackup.tgz ook op de sdcard staat, en zonodig uitpakken in de root van het geflashte rootfs.
 • Hoe kom je aan deze backup? Hiervoor moet je het QtBackup2 programma vanuit de feeds installeren, vooralsnog is deze niet toegevoegd aan de standaard QtMoko feed, maar je kunt zelf een nieuwe feed aanmaken en deze laten verwijzen naar http://www.openmobile.nl/media/qtmoko
 • Update 18-10-2009: QtBackup kun je vinden in de QtMoko feeds van 'Software Packages'

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

 

QtMoko V15downloads: 853 | type: zip | size: 142 MB

Dit is een QtMoko V15 Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V15 voor het eerst.

QtMoko V15 is Debian + QtExtended 4.6

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

Update 15-12-2009: Upgrade 'pkg-fso-keyring' naar versie '2009.09.12'.

 

QtMoko V15Bdownloads: 936 | type: zip | size: 153 MB

Dit is een QtMoko V15B Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V15B voor het eerst.

QtMoko V15B is Debian + QtExtended 4.6

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

Dit zijn de extra's ten opzichte van V15:

 • Upgrade 'pkg-fso-keyring' naar versie '2009.09.12'.
 • gpsd + python geinstalleerd
 • TangoGPS werkend
 • Navit werkend
 • GSM multiplexing aangezet (GPRS + Bellen tegelijk gebruiken), dit heeft 2 nadelen:
  • Soms, na 1e boot, loopt het dial-pad scherm vast
  • Na 1e boot moet je 2x proberen GPRS verbinding te krijgen
 • SMS-Receive bug-fix toegevoegd
QtMoko V16downloads: 865 | type: zip | size: 150 MB

Dit is een QtMoko V16 Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V16 voor het eerst.

QtMoko V16 is Debian + QtExtended 4.6

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

Dit zijn de extra's ten opzichte van V15:

 • Upgrade 'pkg-fso-keyring' naar versie '2009.09.12'.
 • gpsd + python geinstalleerd
 • TangoGPS werkend
 • Navit werkend
 • GSM multiplexing standaard aangezet, dit kan uit gezet worden in het volgende bestand:
  • /opt/qtmoko/etc/default/Trolltech/Modem.conf
   • [Multiplexing]
   • Active=no
 • SMS-Receive bug-fix toegevoegd
 • Glamo SD-card clocking workaround
 • Bijgewerkte kernel
 • Gebruikt Debian toolchain
QtMoko V16Bdownloads: 1006 | type: zip | size: 153 MB

Dit is een QtMoko V16B Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V16B voor het eerst.

QtMoko V16B is Debian + QtExtended 4.6

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

Dit zijn de extra's ten opzichte van V16:

 • Kernel zonder debug-parameters (sneller)
 • TangoGPS V0.99.2
 • mmap & mmap64 fix (ivm segfault in webviewer / arora)

 

QtMoko V16Cdownloads: 842 | type: zip | size: 151 MB

Dit is een QtMoko V16C Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V16C voor het eerst.

QtMoko V16C is Debian + QtExtended 4.5.3

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

Dit zijn de extra's ten opzichte van V16:

 • Kernel zonder debug-parameters (sneller)
 • TangoGPS V0.99.2
 • mmap & mmap64 fix (ivm segfault in webviewer / arora)
 • Downgrade naar QT 4.5.3
 • Alsa-scenarios toegevoegd
 • Mapping demo applicatie verwijderd
QtMoko V16Ddownloads: 837 | type: zip | size: 151 MB

Dit is een QtMoko V16D Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V16D voor het eerst.

QtMoko V16D is Debian + QtExtended 4.5.3

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

Dit zijn de extra's ten opzichte van V16C:

 • SMS Patch toegevoegd (voor debugging doeleinden)

Let op: Dit is een debug-release voor het debuggen van de missende SMS berichten, zie: Radeks Patch Notes

QtMoko V19downloads: 905 | type: zip | size: 148 MB

Dit is een QtMoko V19 Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V19 voor het eerst.

QtMoko V19 is Debian + QtExtended 4.5.3

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

Dit zijn de extra's ten opzichte van V19:

 • Missing SMS-debug info
 • Mapping demo applicatie verwijderd
 • Arora als default browser
 • NeronGPS als default GPS applicatie
 • GSM Multiplexing default aan
 • Optimale kernel (zonder debug-info)

Natuurlijk heeft openmobile weer de gebruikelijke toevoegingen gedaan:

 • Het installer-image (werkt samen met QtBackup)
 • Aanpassingen in fstab
 • Werkende Navit
 • Werkende TangoGPS (versie 0.99.2)
 • vim, ntpdate, mtd-utils etc. toegevoegd
QtMoko V21downloads: 792 | type: zip | size: 149 MB

Dit is een QtMoko V11 Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V21 voor het eerst.

QtMoko V21 is Debian + QtExtended 4.5.3

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

Dit zijn de extra's ten opzichte van V19:

 • Aangepast power management (suspend na 5 minuten)
 • Workarounded stray mouse clicks in X
 • Backported accelerometers
 • Backported usb host mode
 • Wifi is altijd aanwezig na boot
 • Fixed bug #80 ? (missen sms)
 • Path naar /usr/games (voor scummvm en andere games)
 • Aangepaste kernel config

Natuurlijk heeft openmobile weer de gebruikelijke toevoegingen gedaan:

 • Het installer-image (werkt samen met QtBackup)
 • Aanpassingen in fstab
 • Werkende Navit
 • Werkende TangoGPS (versie 0.99.2)
 • vim, ntpdate, mtd-utils etc. toegevoegd
QtMoko V22downloads: 796 | type: zip | size: 149 MB

Dit is een QtMoko V22 Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V22 voor het eerst.

QtMoko V22 is Debian + QtExtended 4.5.3

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

Dit zijn de extra's ten opzichte van V21:

 • Power-management detecteerd de kabel nu correct
 • GPS power-up-script aangepast (NeronGPS werkt weer goed)
 • Workaround voor het GSM modem (geen restart meer nodig)
 • OMHacks toegevoegd om de Neo-hardware vanaf de cmdline te benaderen
 • Neocontrol toegevoegd om de sysfs en andere taken te besturen
 • Powermanagement toegevoegd voor locked/unlocked screen
 • Build fixes en code verbeteringen

Natuurlijk heeft openmobile weer de gebruikelijke toevoegingen gedaan:

 • Het installer-image (werkt samen met QtBackup)
 • Aanpassingen in fstab
 • Werkende Navit
 • Werkende TangoGPS (versie 0.99.2)
 • vim, ntpdate, mtd-utils etc. toegevoegd
QtMoko V24downloads: 816 | type: zip | size: 148 MB

Dit is een QtMoko V24 Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V24 voor het eerst.

QtMoko V24 is Debian + QtExtended 4.5.3

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

Dit zijn de extra's ten opzichte van V22:

 • Polish translations (Tomasz Czajkowski)
 • Package manager displays package version (Anton Olkhovik)
 • Disabled logging by default to save flash
 • In Settings->Logging can be logging started/stopped/enabled/disabled
 • GUI for modem settings (deep sleep and multiplexing) in NeoControl
 • GUI for call volume in NeoControl
 • Fixed gsm alsa state to use recommended "Mic 2" instead of "Right PGA"
 • Wifi maxperf can be turned on/off in devtools
 • Automatically set wifi to maxperf when connected (Alina Friedrichsen)
 • Automatically restart hcid if it crashed (Alex Samorukov)
 • Removed setting sd_max_clk because it was causing problems (Alex Samorukov)
 • Smaller icon for QNetWalk game
 • old icon was 1.5MB big !@#$%
 • Fixed not found page in Arora (Alex Samorukov)
 • Tab bar size and zooming as upstream Arora does (Alex Samorukov)
 • Enabled web cache in Arora (Alex Samorukov)
 • Switching between USB mass storage and USB ethernet via devtools
 • Disabled dimming/suspend by default

Natuurlijk heeft openmobile weer de gebruikelijke toevoegingen gedaan:

 • Het installer-image (werkt samen met QtBackup)
 • Aanpassingen in fstab
 • Werkende Navit
 • Werkende TangoGPS (versie 0.99.2)
 • vim, ntpdate, mtd-utils etc. toegevoegd

Update 01-06-2010: Nieuwe versie ivm SSH fix.

Update 02-06-2010: Nieuwe versie met openmoko-bootlogo enabled

QtMoko V26downloads: 1681 | type: zip | size: 145 MB

Dit is een QtMoko V26 Installer. Maak op je SDCard twee partities aan, 1=vfat, 2=swap en formateer die ook. Vervolgens kun je de de zipfile uitpakken op de 1e partitie van de SDCard. Daarna de Neo Freerunner opstarten in NOR-mode (AUX + Power) en de 2e optie (boot from sd) kiezen. Je moet dan een tijdje wachten, want de bootloader (Qi) word geflasht er volgt een reboot daarna worden de kernel en het rootfs geflasht, er volgt weer een reboot, en na een tijdje (ca. 5 minuten) start QtMoko V26 voor het eerst.

QtMoko V26 is Debian + QtExtended 4.5.3

Hier vind je QtMoko en hier is de Wiki

Dit zijn de extra's ten opzichte van V24:

 • Fixed WS (white screen) problem in qmplayer & QX rotation (Gennady Kupava)
 • Fixed unresponsive touchscreen after resume (Gennady Kupava)
 • Better mass storage scripts (Alex Samorukov)
 • Use blue indicator is used for wifi activity (Alex Samorukov)
 • Reconnect wifi after resume (Alex Samorukov)
 • Updated QtMaze with better graphics and other enhancements (Anton Olkhovik)
 • We use kernel modules for bluetooth
 • QMplayer supports command line arguments (Anton Olkhovik)
 • QMplayer support for youtube videos (Anton Olkhovik)
 • QMplayer can encode videos suitable for Freerunner's screen
 • More reliable GPRS connection (Alex Samorukov)
 • Dont mount /var/cache/apt for SD card images which makes apt work better
 • Working for bluetooth hands free for GSM calls
 • Shell scripts that are executed on suspend/resume (Piotr Gabryjeluk)
 • APGS and GPS standby support (Piotr Gabryjeluk)
 • Fixed "When locked" power management mode
 • Bigger QTerminal (no tabs whith only one session)
 • Support for A2DP bluetooth audio
 • Raptor - GUI for apt package manager
 • QMplayer - support for playlists (Anton Olkhovik)
 • New nice theme called finximod (Joif)
 • Stripped kernel modules for saving more space
 • Deleted unused dejavu fonts for more space
 • Use stylesheet for better html forms rendering in Arora (Ant+Alex)
 • Arora supports downloading and playing youtube videos (Anton Olkhovik)
 • Arora is smaller uses tab labels and better animation (Alex Samorukov)
 • Tab bar size and zooming as upstream Arora does (Alex Samorukov)
 • Fixed "not found error page" in Arora (Alex Samorukov)
 • New apps - qweather (Anton Olkhovik) and qneoriod game (Bala)
 • PDF support in eyepiece (Alex Samorukov)
 • Fixed crashing qdictopia (Alex Samorukov)

Aanvullende release notes:

First of all kernel fixes from Gennady deserve big credit. Finally after years you should not see any white screen. Watching videos in qvga and rotating X server now works flawlessly. Thanks!

You can now watch youtube videos from Arora web browser. There is currently problem that mplayer cant handle flv files. I think this is due to changes in youtube videos format, because it worked with apt-get installed mplayer before. But you can download the video and encode it to mp4 in qmplayer right on the device.

QtMoko should now save AGPS data before GPS is switched off (e.g. after you end NeronGPS). After GPS is switched on, it will supply those stored data and you will get fast fix. AGPS data is stored in /var/cache/agpsdata.

Bluetooth headsets can be now used for both audio and GSM calls. GSM calls needed fix because of kernel bug. The fix is userspace program gta02-gsm-bt-fix by Gabrys and is started/stoped when handsfree connects/disconnects. There is problem that you must have incomming call first. If you make outgoing call first, you will have no audio. This should be fixed in newer kernels but we dont know fix for 2.6.29 kernel used in this release.

A2DP (bluetooth audio) support works too but with some glitches. You need headset with A2DP support. After pairing press "Supported services" from bluetooth device context menu. New button "Connect audio (A2DP)" should then appear. Sometimes it fails to connect. For me it help putting headset in pairing mode, restart phone and then the button works. If you make the bluetooth audio device default it will work in all alsa programs, but expect problems e.g. with GSM calls. If you dont make it default GSM will be ok. However only QMplayer can detect it and use it now.

Natuurlijk heeft openmobile weer de gebruikelijke toevoegingen gedaan:

 • Het installer-image (werkt samen met QtBackup)
 • Aanpassingen in fstab
 • Werkende Navit
 • Werkende TangoGPS (versie 0.99.2)
 • vim, ntpdate, mtd-utils etc. toegevoegd

Moko

Nieuws

QtMoko V26

29-08-2010 10:27

QtMoko V26 is uit.

Site

Nieuws

NanoNote

07-03-2010 10:45

Uit voorraad leverbaar: (Ben) NanoNote